RipEX

foto03

Highlights

 • 166 kbps
 • 1× ETH, 2× COM, 1× USB
 • 0,1–10 W, – 40 až +70 °C
 • Sleep & Save módy
 • Wifi management
 • Záložní trasy
 • Rychlý vzdálený přístup
 • SW klíče
 • Nativní IP zařízení

Rádiový modem RipEX patří do nejvyšší kategorie radiomodemů nejen pro svou datovou rychlost, ale i proto, že byl od počátku navržen s důrazem na detail, výkon a kvalitu a při návrhu byly použity všechny nejmodernějších poznatky. Rádiovou část tvoří softwarově definované rádio, modemová část využívá operační systém Linux.

Díky extrémní 24/7 spolehlivosti lze RipEXu použít i v aplikacích, které vyžadují komunikaci se zaručenou dobou odezvy, jako např. Telemetrie & SCADA, SmartGrid nebo transakční sítě pro platební terminály a loterie.

Na rádiovém kanále jsou k dispozici tři druhy protokolů, které umožňují optimalizovat využití rádiového kanálu podle potřeb konkrétní aplikace. RipEX nabízí ‚Transparent‘ protokol pro jednoduché aplikace, ‚Flexible‘ protokol pro kolizní sítě s komplikovanou strukturou nebo ‚Base driven‘ protokol optimalizovaný pro TCP/IP (např. IEC104) aplikace.

Díky intuitivnímu webovému rozhraní může kdokoliv se základními znalostmi IP sítí nastavit a zprovoznit RipEX během několika málo minut. I následná údržba a správa sítě je velmi snadná.

Využijte možnosti vzdáleného přístupu k otestování běžící sítě s radiomodemy RipEX. Přístupové údaje Vám rádi zašleme na základě vyplnění této žádosti.

VIDEO

 • Bridge mód – Paket přijatý přes kterékoli rozhraní je vyslán na příslušná rozhraní všech jednotek. Paket přijatý na COM je ve vzdálených jednotkách vyslán na oba porty COM1 a COM2, je možno připojit 2 RTU.
 • Router mód – RipEX pracuje bez jakýchkoli omezení jako standardní IP router se dvěma rozhraními (Radio a Ethernet) a dvěma COM porty. Na rádiovém kanálu jsou k dispozici dva protokoly: ‚Flexible‘ – antikolizní mesh protokol pro sítě bez základnových stanic nebo ‚Base driven‘ protokol, kde veškerý provoz řídí základnová stanice.

Přehled rozdílů

Bridge

 • Transparentní síť
 • Kolize nejsou řešeny na rádiovém kanálu => vhodné pro master-slave obvolávání
 • Možnost použití repeaterů

Router

Ve srovnání s Bridge, Router mód má navíc tyto funkce:

 • Terminálový server
  – 5 nezávislých instancí
  – enkapsulace sériového protokolu do TCP (UDP) a naopak
  – eliminuje přenos TCP režie přes rádiový kanál
  – vhodný pro kombinaci IP a sériových RTU v jedné síti
 • TCP proxy
  – konvertuje TCP do UDP
  – TCP funguje pouze lokálně na Ethernetu mezi připojeným zařízením a RipEXem
  – přes rádiový kanál jsou přenášena pouze uživatelská data (payload)
  – tzn. nižší provoz na rádiovém kanálu, nejsou problémy s TCP timeouty
 • ARP proxy
  – RipEX umí simulovat jakoukoliv IP adresu (typicky RTU za rádiovým kanálem)
  – vhodný pro RTU bez routovacích schopností v rámci jedné podsítě
 • Subnets
  – neomezený počet virtuálních ethernetových rozhraní
  – IP alias – více IP adres na ethernetovém rozhraní
 • VLAN
  – neomezený počet VLANů
  – možnost managementu RipEXu přes VLAN

TERMINÁLOVÝ SERVER

TCP PROXY

ARP PROXY

 • 166 kbps / 50 kHz
 • 83 kbps / 25 kHz
 • 42 kbps / 12,5 kHz
 • 21 kbps / 6,25 kHz
 • Maximální možná rychlost při zachování spolehlivosti v NLOS prostředí
 • Režie rádiového protokolu – minimální přepínací Rx/Tx čas, synchronizace, hlavičky
 • Optimization – vestavěná optimalizace zvyšuje průchodnost rádiového kanálu až na trojnásobek
 • TCP proxy, Terminálové servery – eliminují přenos TCP režie přes rádiový kanál
 • Stream mode – vysílání na rádiového kanálu začne ihned, bez čekání na konec přijímaného paketu na sériovém rozhraní => nulová latence
 • Auto-speed – přijímač se automaticky nastaví na rychlost příchozích dat
 • Nástroj pro orientační výpočet kapacity sítě najdete zde

Transparentní / Bridge

 • Plně transparentní
 • Podpora repeaterů
 • Neřeší kolize na rádiovém kanále
 • Data z uživatelských rozhraní jsou okamžitě vysílána na rádiový kanál
 • Vhodné pro aplikace typu master-slave obvolávání

Flexibilní / Router

 • Libovolný návrh sítě – každý rádiový modem může být současně základnová stanice, repeater nebo koncový bod
 • Vhodné pro master-slave (multi master-slave) obvolávání při souběžném spontánním vysílání stavů z koncových stanic
 • Neomezený IP routing – kterýkoliv člen v síti může komunikovat s kýmkoliv
 • Přístup na rádiový kanál řešen pomocí proprietární kombinace LBT, CSMA a TDMA
 • Každý paket je na rádiovém kanále potvrzován (potvrzovaný unicast)
 • Možnost nastavení různých rychlostí pro jednotlivé linky z jednoho radiomodemu
 • Sofistikovaný antikolizní protokol na rádiovém kanále:
  • Simultánní spontánní vysílání stavů z koncových stanic a obvolávání z více masterů
  • Simultánní přenos ze všech uživatelských rozhraní každého radiomodemu

 Base driven / Router

 • Navržen pro sítě s hvězdicovou topologií, podpora repeaterů
 • Optimalizován pro TCP/IP, zejména pro IEC 104
 • Vhodný pro kolizní sítě, kde koncové body nejsou ve vzájemné slyšitelnosti nebo používají různé frekvence pro Rx a Tx
 • Více než 90% kapacity radiového kanálu je k dispozici pro uživatelská data
 • Přenosy v síti jsou řízeny a optimalizovány základnovou stanicí
 • V síti nedochází k žádným kolizím
 • Přístup na rádiový kanál je řízen proprietárním deterministickým protokolem
 • Stabilní doby odezvy s minimálním rozptylem
 • Rovnoměrná distribuce kapacity kanálu mezi všechny koncové body
 • Základnová stanice může obsluhovat až 255 koncových bodů
 • Vysoká spolehlivost – každý paket je na rádiovém kanále potvrzován (potvrzovaný unicast)
 • Info sheet

TRANSPARENTNÍ

FLEXIBILNÍ

COM

 • Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, Comli, DF1, Profibus, SLIP, Siemens 3964(R) a jiné
 • Adresy sériových SCADA protokolů jsou mapovány na IP adresy RipEXů

Ethernet

 • Jeden skok až do 50 km, nebo více
 • Přímá viditelnost není nutná
 • Vysoká odolnost proti vícecestnému šíření signálu a rušení
 • Vysílací výkon 0,1 – 10 W
 • Výjimečná datová citlivost
  -99 dBm / 83 kbps / 25 kHz / BER 10e-6
  -115 dBm / 10 kbps / 25 kHz / BER 10e-6
  Garantované hodnoty
 • Každá jednotka může pracovat současně jako repeater
 • Vestavěné nástroje pro plánování a testování sítě
 • Hybridní sítě – s radiomodemy RipEX může být propojena každá IP síť (WLAN, Internet, atd.)
 • Testovaná cesta mezi IP adresami dvou modemů RipEX (i za repeaterem nebo LAN)
 • Selže-li primární cesta, automatické přepnutí na žáložní gateway
 • Záložní gateway může být na rádiovém nebo ethernetovém rozhraní
 • Průběžná kontrola alternativních cest, tzn. přepnutí pouze na aktivní gateway
 • Neomezený počet alternativních cest
 • Prioritizace alternativních cest

ZÁLOŽNÍ TRASY

 • záruka 3 roky
 • -40 až +70 °C
 • Průmyslový design se zvýšenou odolností
 • Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Zvýšená odolnost proti elektromagnetickému rušení (IEEE 1613)
 • Odolnost vůči vibracím a nárazům, seismická způsobilost
 • Jednotky jsou testovány v klimatické komoře (zima/teplo) i v reálném provozu
 • Používány součástky pro průmyslové prostředí
 • Vyráběno pouze ze součástek pocházejících přímo od výrobce nebo autorizovaného dealera
 • Robustní hliníkový odlitek
 • RipEX-HS – redundantní 19″ hot standby šasi
 • AES256 kódování
 • Firewall – Vrstva 2 – MAC, Vrstva 3 – IP, Vrstva 4 – TCP/UDP
 • Zabezpečený management – https, http, přístupové heslo, ssh
 • Licenční rádiová pásma
 • FEC, interleaving, vlastní komprese dat
 • Kontrola integrity dat na rádiovém kanálu pomocí CRC32
 • Vlastní protokol na rádiovém kanálu s potvrzováním paketů
 • Záložní trasy

Hardware:

 • Různé modely pro pásma 135 – 960 MHz
 • Oddělené konektory pro Rx a Tx anténu
 • Vestavěný GPS modul (NTP synchronizace)
 • Jednotný HW pro základnovou stanici, repeater či koncový bod – minimalizuje skladové zásoby, usnadňuje konfiguraci sítě

Softwarové klíče:

 • SW autorizační klíče vám umožní doplnit další funkce, až tehdy, když je budete potřebovat
 • Kódované funkce – Router mode, 166/83 kbps, COM2, 10 W, Backup routes
 • Ochrana budoucích investic – upgrade po krocích
 • Časově omezené klíče – umožní vám otestovat si funkce dříve, než je nakoupíte
 • Zdarma Master-key trial – všechny kódované funkce) na zkušební období 30 dnů pro každý RipEX
 • Podpora solárního napájení
 • Sleep mode – 0,1 W, ovládáno digitálním vstupem
 • Save mode – 2 W, probudí se přijetím paketu z rádiového kanálu nebo digitálního vstupu
 • Postačují základní IP znalosti
 • Intuitivní webové rozhraní – všechny konfigurační parametry zobrazené na jedné stránce
 • Wizards – snadné a jednoduché nastavení
 • Víceúrovňová dokumentace:
  – Interaktivní nápověda ve webovém rozhraní
  – Manuál, Application notes, Produktové video
 • Nejrychlejší webový přístup do vzdálené jednotky – rádiovým kanálem jsou přenášena pouze aktuální data, HTML stránka se přebírá z lokální jednotky.
 • Automatický upgrade Firmwaru a SW klíčů z flash disku
 • Servisní přístup nezávisle přes ETH nebo USB rozhraní.
 • Management přes USB rozhraní bez narušení přenosu dat s použitím ETH/USB adaptéru, nebo Wifi/USB adaptéru s DHCP
 • CLI přes SSH
 • SNMP
 • Vestavěná diagnostika a správa sítě
 • Testování rádiové linky – ping s RSS, Data Quality a homogenitou samostatně pro každý rádiový skok
 • Monitoring – Analýza všech rozhraní v realtime, nebo s ukládáním hodnot do souboru
 • Watched values a jejich broadcasting – sledování vybraných hodnot včetně alarmů (TXLost, Ucc, Temp, PWR, VSWR, ETH [Rx/Tx], COM1,2 [Rx/Tx])
 • Neighbours – zobrazení Watched values + Count, RSS, DQ z rádiově sousedních stanic
 • Statistiky – detailní statistiky pro každou rádiovou linku a všechna uživatelská rozhraní (Rx/Tx packets, Rx/Tx bytes, Repeats, Lost, Rejected…)
 • Grafy – vzorkování v reálném čase, 10 dostupných vzorků i před vyhlášením alarmu
 • Historie – 20 period (např. dnů) s uloženými daty statistik, grafů a watched values
 • SNMP a SNMP trapy s alarmem při překročení stanovených hodnot – bez nutnosti proprietárního software pro správu sítě
 • HW Alarm vstup i výstup
 • Externí flash disk – automatický upgrade firmware, nahrání SW klíčů, záloha a obnovení konfigurací, nahrání a konfigurace SSL certifikátů, stažení balíčků technické podpory

Výhody pro zákazníka:

 • Využití běžných jednotek RipEX, nulové náklady na jednoúčelový migrační HW
 • Žádné výpadky sítě během migrace
 • Migraci lze provést v rámci běžné údržby
 • Koexistence stávající a nové sítě bez časového omezení
 • Náhrada stávajících rádiových modemů metodou „jeden po druhém„, tzn. možnost postupné investice dle potřeby
 • Náklady rozložené v čase dle možností zákazníka

Technické detaily:

 • Bez nutnosti zásahů do stávající sítěbez omezení jejího provozu
 • Možnost použití stejné frekvence pro stávající a novou sítí
 • Možnost použití stávajících antén pro stávající i nový rádiový modem
 • ‚Automatic Antenna Switch‘ automaticky přepíná anténu mezi stávající a nový rádiový modem
 • Routovací tabulky v RipEXu směrují provoz do stávající nebo nové sítě
 • Podpora zaklíčování stávající základnové stanice v předstihu pomocí nezávislého hw kontaktu
 • Snížení zatížení původní sítě podporuje její spolehlivější chod
 • Centrální SCADA software a RTU mohou být inovovány postupně a nezávisle nebo zároveň s rádiovými modemy. Nový SCADA systém může být, díky připojení přes další RipEX rozhraní, např. Ethernet, používán zároveň s původním. Centrální RipEX zajistí nezávislý routing paketů pro nové RTU přes novou rádiovou síť.
 • Okamžitá dostupnost pokročilé funkcionality RipEXu (například neomezený počet retranslací) pro rádia v nové síti
 • Podrobnější informace v samostatném letáku či Application note.
ripex-info-sheet-migration

Rádiové parametry
Kmitočtová pásma 135–154; 154–174; 215-240; 300–320; 320–340; 340–360; 368–400;
400–432; 432–470; 470–512; 928–960 MHz – detail
Kanálová rozteč 6,25 / 12,5 / 25 / 50 kHz (1)
Kmitočtová stabilita +/- 1,0 ppm
Modulace Lineární (QAM): 16DEQAM, D8PSK, π/4DQPSK, DPSK
Exponenciální (FM): 4CPFSK, 2CPFSK
detail
RF Datová rychlost – CE (3)
detail
50,0 kHz Lin.: 139 – 104 – 69 – 35 kbps max. 2 W
Exp.: 42 – 21 kbps max. 10 W
25,0 kHz 83 – 63 – 42 – 21 kbps max. 2 W
21 – 10 kbps max. 10 W
12,5 kHz 42 – 31 – 21 – 10 kbps max. 2 W
10 – 5 kbps max. 10 W
6,25 kHz 21 – 16 – 10 – 5 kbps max. 2 W
5 – 3 kbps max. 10 W
RF Datová rychlost – FCC (3)
detail
50,0 kHz Lin.: 139 – 104 – 69 – 35 kbps max. 2 W
Exp.: 42 – 21 kbps max. 10 W
25,0 kHz 69 – 52 – 35 – 21 kbps  (2) max. 2 W
21 kbps max. 10 W
12,5 kHz 35 – 26 – 17 kbps max. 2 W
10 kbps max. 10 W
6,25 kHz 17 – 13 – 9 kbps max. 2 W
5 kbps max. 10 W
RF Datová rychlost – bez omezení (3)
detail
50,0 kHz Lin.: 166 – 125 – 83 – 42 kbps max. 2 W
Exp.: 42 – 21 kbps max. 10 W
FEC (Forward Error Correction) On/Off, 3/4 Trellis code with Viterbi soft-decoder
Vysílač
Vysílací výkon
(Both Carrier and Modulated)
Lineární (QAM): 0,5 – 1,0 – 2,0 W
Exponenciální (FM): 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 10 (4) W
Provozní cyklus Kontinuální
Čas přepnutí Rx na Tx < 1,5 ms
Intermodulation Attenuation > 40 dB
Spurious Emissions (Conducted) < -36 dBm
Radiated Spurious Emissions < -36 dBm
Adjacent channel power < -60 dBc
Transient adjacent channel power < -60 dBc
Přijímač
Citlivost detail
Anti-aliasing Selectivity 50 kHz @ -3dB BW
Čas přepnutí Tx na Rx < 1,5 ms
Max. výkon na vstupu přijímače 20 dBm (100 mW)
Rx Spurious Emissions (Conducted) < -57 dBm
Radiated Spurious Emissions < -57 dBm
Blocking or desensitization detail
Spurious response rejection > 70 dB
Napájení
Napájecí napětí 10–30 VDC, negativní GND
Rx 5 W/13,8 V; 4,8 W/24 V; (Radiová část < 2 W)
Tx / 4CPFSK, 2CPFSK
RF výkon Spotřeba
13,8 V 24V
0,1 W 13,8 W 13,2 W
1 W 15,2 W 14,4 W
5 W 33,1 W 31,2 W
10 W 41,4 W 38,4 W
Tx / 16DEQAM, D8PSK, π/4DQPSK
0,5 W 30,4 W 30 W
1 W 30,4 W 30 W
2 W 30,4 W 30 W
Sleep mode 0,1 W
Save mode 2 W
Rozhraní
Ethernet 10/100 Base-T Auto MDI/MDIX / RJ45
COM 1 RS232 / DB9F
300–115 200 bps
COM 2 RS232/RS485 SW configurable / DB9F
300–115 200 bps
USB USB 1.1 / Host A
Anténa 50 Ω / TNC female
LED panel
7x trojbarevná stavová LED Power, ETH, COM1, COM2, Rx, Tx, Status
Prostředí
IP IP40
Prostředí s nebezpečím výbuchu Ex  II 3G   Ex ic IIC T4 Gc
Electric power substations environment IEC 1613:2009 Class 1
Seismická kvalifikace IEC 980:1989 (seismická kategorie 1a)
MTBF (Mean Time Between Failure) > 900.000 hodin (> 100 roků)
Operační teplota −40 až +70 °C
Operační vlhkost 5 až 95% nekondenzující
Skladování −40 až +85 °C / 5 až 95 % nekondenzující
Mechanické parametry
Pouzdro Robustní hliníkový odlitek
Rozměry 50 H x 150 W x 118 D mm
Hmotnost 1,1 kg
Montáž DIN lišta, úhlový držák, plochý držák, zásuvka 19″ Rack
SW
Provozní módy Bridge / Router
Uživatelské protokoly na COM Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, UNI, Comli, DF1, RP570, Profibus…
Uživatelské protokoly na ETH Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP Terminal server…
Převodníky Serial / IP Modbus RTU / Modbus TCP, DNP3 / DNP3 TCP
Protokol na rádiovém kanálu
Multi master aplikace Ano
Report by exception – spontánní přístup Ano
Antikolizní protokol Ano
Přímá komunikace mezi Remote stanicemi Ano
Adresované a potvrzované sériové protokoly SCADA Ano
Kontrola integrity dat CRC 32
Kryptování AES256
Optimalizace až 3× rychlejší přenos
Diagnostika a Management
Testování rádiového spoje Ano (ping obsahující RSS, Data Quality, Homogenita)
Sledované parametry (Watched values) v každém radiomodemu, (vysílané broadcastem ostatním) Device – Ucc, Temp, PWR, VSWR, (5)HW Alarm Input.
Radio channel – (5)RSScom, (5)DQcom, TXLost[%]
User interfaces – ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx]
Statistiky Pro Rx/Tx pakety na uživatelských rozhraních (ETH, COM1, COM2) a pro uživatelská data a radiový protokol (Repeates, Lost, ACK etc.) na radiovém kanále
Grafy Pro sledované parametry (Watched values) a Statistiky
Historie (Statistics, Neighbours, Graphs) 20 period (configurovatelné, např. dny)
SNMP SNMPv1, SNMPv2
Trap alarmy generované pro Watched values
Monitoring Real-time monitoring všech rozhraní (RADIO, ETH, COM1, COM2) a částečný monitoring vnitřních SW rozhraní (e.g. Terminal servers, Modus TCP server etc.)
Standardy
CE, FCC, ATEX, IECEx, RoHS
Rádiové parametry ETSI EN 300 113-2 V1.5.1
ETSI EN 302 561 V1.3.2
FCC Part 90
EMC (elektromagnetická kompatibilita) ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-5 V1.3.1
IEEE 1613:2009 Class 1
Bezpečnost EN 60950-1:2006
EN 60950–1:2006/A11:2009
EN 60950–1:2006/A12:2011
EN 60950–1:2006/A1:2010
Vibrace a nárazy EN 61373:1999
Seismická kvalifikace IEC 980:1989 (seismická kategorie 1a)
Prostředí s nebezpečím výbuchu EN 60079-0:2012, IEC60079-0:2011, UL60079-0:2013
EN 60079-11:2012, IEC60079-11:2011, UL60079-11:2013

(1) kanálování 50 kHz je HW závislé. Ve výrobě jsou ještě starší desky, proto, prosím, ve své objednávce specifikujte případný požadavek na 50 kHz kanálování; 6.25 kHz kanálování není dostupné pro RipEX-928

(2) RipEX-928: 56 – 42 – 28 kbps

(3) omezení pro provoz v ČR

(4) pro výkon 10 W je doporučené vstupní napětí >11 VDC; RipEX-470, RipEX-928 – max. výkon 8W

(5) není broadcastován

 • Polling, Report-by-exception, Mesh
 • SCADA & Telemetrie
 • Voda
 • Ropa & Plyn
 • Elektřina
 • Smart grid
 • Platební terminály & Bankomaty
 • Loterie
 • Počasí
 • Reference
 • Redundantní hot-standby šasi (1+1 zálohování, výměna jednotek za chodu)
 • Obsahuje dva standardní modemy RipEX
 • Automatické přepnutí v případě výpadku
 • Vhodné pro centra, repeatery nebo důležité koncové body, kde není akceptovatelný i jen minimální výpadek
 • Detail
ripex_hs01
 • Pro Wifi servisní přístup na webové rozhraní přes USB konektor
 • Vestavěný DHCP server
 • Pro přístup do RipEXu se používá pevná adresa IP 10.9.8.7
usb-wifi
 • Pro servisní přístup na webové rozhraní přes USB konektor
 • Vestavěný DHCP server
 • Pro přístup do RipEXu se používá pevná adresa IP 10.9.8.7
usb_ethb
 • Pro 3 ks RipEX a 1 ks M!DGE
 • Vhodné pro funkční předvádění
 • Obsahuje příslušenství k RipEXu
 • Připravené pro kompletní test aplikací na stole
 • Využitelné také pro měření signálu v terénu (N konektor pro externí anténu, bateriové napájení)
 • Robustní a stabilní, Ultra High-Impact ABS plast
 • Prachotěsný, vzduchotěsný, vodotěsný
 • Vnější rozměry: 455 × 365 × 185 mm
 • Hmotnost cca. 4 kg (bez RipEXů a M!DGE)
Obsahuje
case_01b
 • Vnější montáž
 • Pro vertikální montáž
 • Na DIN lištu nebo přímo na montážní základnu
l_bracket_01b
 • Vnější montáž
 • Pro montáž naplocho
 • Přímo na montážní základnu (do rozvaděče, na stěnu)
f_bracket_01b
 • výška 1,6U (70mm)
 • Připraveno pro montáž jednoho RipEXu
 • Může být osazeno napájecím zdrojem:
  • 100 – 256 V AC / 24 V DC
  • 230 V AC / 24 V DC
  • 48 V DC / 24 V DC
  • MS2000/12 + zálohovací baterie 7,2 Ah
rack_singleb_2
 • výška 1,6U (70mm)
 • Připraveno pro montáž dvou RipEXů
 • Může být osazeno napájecími zdroji:
  • 100 – 256 V AC / 24 V DC
  • 230 V AC / 24 V DC
  • 48 V DC / 24 V DC
rack19_2b
 • Velmi odolné, testovány ve těžkých klimatických podmínkách
 • výrobky dodavatele – RACOM doporučuje:
 • MS2000 je špičkový zdroj z produkce Racomu, umožňuje zálohování výstupního stejnosměrného napětí: 230V AC / 13,8(24)V DC
supply_01
 • Pro testy na stole
 • 50 Ω
 • Do výstupního výkonu 1 W / 10 % času TX
dummy_01b
 • Svodič bleskových proudů pro zařízení o vf výkonu do 95W a 3,5GHz
 • Slouží k ochraně koaxiálních vedení a telekomunikačních zařízení před přepětím
 • Instaluje se na rozhranní zón PLZ0A(B) a LPZ1
 • Vhodná i pro zónu PLZ0A, tzn. funguje jako svodič bleskových proudů
 • Provedení F/F lze osadit přímo místo vývodky PG9 výhodně na rozhranní zón
 • Jednoduše vyměnitelná plynová bleskojistka (výrobce doporučuje výměnu po 5 letech)
 • Datasheet OTH-HX090F/F
coax_01b
 • 50 cm
 • RG58
 • TNC samec – N samec
 • Pro prodloužení antény uvnitř rozváděče, např. mezi RipEXem a ochranou proti přepětí
feedline_cable_b
 • Použití při migraci sítí
 • Automaticky řídí přepínání antén, pokud jedna základnová stanice vysílá, druhá je odpojená od společné antény
 • Útlum mezi anténními konektory > 50 dB
 • Průchozí útlum max. 4.5 dB v celém frekvenčním rozsahu
 • RF výstupní výkon připojeného druhého radiomodemu až 25 wattů (střída 50%)
 • Různé modely pro různá frekvenční pásma: 135-174 Mhz, 300-340 MHz, 400-470 MHz
 • Dodáván včetně 3ks 50 cm RG58 kabelů, 1ks SMA(f)-TNC(m), 2x SMA(f)-N(f)
 • Montáž na panel nebo DIN lištu
AAS
 • Pro použití při migraci sítí
 • RS232 kabel k propojení RipEXu a původní základnové stanice
 • Délka 2m
 • Překřížený kabel (null-modem), , Rx->Tx, Tx->Rx, GND
 • Kontakt (z vestavěného relé) pro zaklíčování původní základnové stanice, řízený přes CTS z RipEXu
 • DSUB9M – DSUB9M + volné vodiče pro připojení vstupu pro zaklíčování na původní základnové stanici
draty_n
 • Velmi odolné, testovány ve těžkých klimatických podmínkách
 • výrobky dodavatele – RACOM doporučuje
 • Frekvenční rozsahy odpovídají modemům RipEX
 • Dipóly, dvojité dipóly, krátké a dlouhé Yagi pro všechny rozsahy
Typy antén a detaily:
antenna_01

Výpočet 

Nastavení RipEXu

Operating Mode
Radio protocol
ACK
Channel spacing [kHz]
Mode
Modulation type
Modulation rate [kbps]
FEC

 

Použijte naše výpočty pro zjednodušený pohled na výkon sítě. Nastavení RipEXu je shodné pro oba výpočty (Uživatelský datový tok, Výkon sítě). Díky prvnímu výpočtu zjistíte orientační užitečnou bitovou rychlost. Druhý výpočet je složitější a podrobnější. Zobrazte si nápovědu pro detaily.

Uživatelský datový tok 

Díky tomuto výpočtu můžete vidět, jaký vliv má délka paketů na výslednou bitovou rychlost. Čím delší jsou pakety, tím vyšší je bitová rychlost (rádiová režie RipEXů zůstává fixní).

 Průměrná délka zprávy aplikace bytes
Uživatelská data bez jakýchkoliv hlaviček (IP, TCP, UDP, …).
 Užitečná bitová rychlost kbps
Užitečná bitová rychlost v kilobitech za sekundu. RipEX upravuje podobu paketů na rádiovém kanále a ve výsledné hodnotě je počítáno i s režií IP paketů – 20B IP hlavička a 8B UDP hlavička. Výpočet předpokládá využití protokolu UDP. V případě použití protokolu TCP, výsledná bitová rychlost by byla nižší z důvodu vyšší režie TCP protokolu. Můžete využít naši TCP proxy funkcionalitu k optimalizaci komunikace (Více informací manuálu).
 Čas jednoho retranslačního kroku msec
Průměrná doba potřebná k přenosu jednotlivých paketů mezi dvěma RipEXy.

Výkon sítě 

Tento výpočet vám poskytne rychlý výkonnostní přehled sítě založený na několika základních parametrech.

 Počet RTU v síti
Počet RipEXů v síti. Minimální počet jednotek je tři (zahrnuje i lokální jednotku). Výpočty pracují s pravděpodobností kolizí v sítích se spontánní komunikací a jsou především určeny pro sítě s více jednotkami (> 5).
 Průměrný počet skoků k RTU
Průměrný počet skoků ke vzdálené stanici. Příklad: Pokud máme v síti 9 RipEXů, které jsou připojené přímo k centru (jeden rádiový skok) a jeden RipEX, co je umístěn za opakovačem (dva rádiové skoky), průměrný počet skoků je poté 1,1.
Průměrná délka zprávy 
Uživatelská data bez jakýchkoliv hlaviček (IP, TCP, UDP, …).
Centrum => RTU bytes
RTU => Centrum bytes
Rychlost rozhraní 
Ethernet rozhraní nebo rychlost v baudech za sekundu pro sériové (COM) rozhraní. Použítí TCP namísto UDP snižuje celkovou kapacitu sítě kvůli vyšší TCP režii (ETH – UDP/IP a sériové rozhraní jsou v tomto ohlednu shodné).
Centrum
RTU
Doba zpracování 
Čas potřebný RTU/SCADA zařízeními na zpracování požadavků.
Centrum msec
RTU msec

Cyklicky obvolávaná síť (polling), jeden master

 Průměrné RTT na koncový bod msec
RTT (Round Trip Time) je čas potřebný k přenosu paketu ze zdroje (SCADA centrum) do cíle (koncový bod – RTU) a zpět.
 Celková délka cyklu sítě sec
Čas potřebný k postupnému obvolání všech koncových bodů (slaves) jednou master stanicí (SCADA centrum) a k obdržení odpovídajících odpovědí.

Mesh 

V sítích typu mesh, všechny rádiové modemy mohou komunikovat se všemi dalšími náhodně a spontánně. Sítě typu mesh mohou zahrnovat i obvolávanou síť (polling) nebo spontánní mód sítí (report-by-exception) v několika instancích.
 Celková IP kapacita sítě bytes/sec
Celková kapacita sítě v bajtech za sekundu (zahrnuje IP režii). Výsledná hodnota je maximální hodnota v optimálně navržené síti. Čím více rádiových skoků po cestě, tím méně je překryvů a zbývá tak i více kapacity na souběžné přenosy mezi různými koncovými body. Díky tomu je celková kapacita vyšší, když je i počet rádiových skoků vyšší. Nicméně, obrázek níže může být použit jen v případě, pokud komunikace mezi koncovými body (nebo komunikace mezi koncovými body a lokálními koncentrátory) zabírá významnou část celkového objemu komunikace v síti. V případě, že všechny zprávy musí nakonec dorazit k jediné master stanici na stejném rádiovém kanále, ztrácí tyto výpočty svůj smysl. Je jisté, že toto „centrální úzké hrdlo“ může (a mělo by) být eliminováno přidáním dalších rádiových kanálů nebo přidáním drátových spojů k dominantním opakovačům nebo obejitím dominantních opakovačů použitím více rádiových skoků. Obecně každá síť postavená na rádiích s úzkou šířkou pásma vyžaduje návrh, který bude klást velký důraz na celkovou kapacitu sítě.
Poznámka: Celková kapacita sítě předpokládá použití všech rádií na stejném rádiovém kanále.
 Celková aplikační kapacita sítě bytes/sec
Celková kapacita sítě v bajtech za sekundu. IP režie není do výsledku zahrnuta.
 Průměrná doba doručení zprávy msec
Průměrný čas potřebný k přenosu individuální zprávy v sítích se spontánním módem (tj. z centra ke koncovému bodu).
Pouze při Radio protocol Flexible
Pouze při Radio protocol Flexible (režim Router)
JavaScript must be enabled.
RipEX
Application notes (Anglicky) ripex-app-cz.pdf8 817 kB2014/04/11
DEMO (anglicky) ripex-case-man-en.pdf3 476 kB2015/11/03
Návod k použití – stručný ripex-mansh-cz.pdf7 921 kB2017/01/20
Prohlášení o shodě ripex-dc-cz.pdf105 kB2014/12/03
RipEX HS – Leták A3 - česky ripex-hs-dsA4-cz.pdf2 264 kB2015/06/22
RipEX – Leták - A3 eng - ver.1.9 ripex-dsA3-en.pdf1 610 kB2017/03/07
RipEX – Leták - A4 eng - ver.1.7 ripex-dsA4-en.pdf1 364 kB2015/09/25
RipEX – Leták A3 - ver.1.4 ripex-dsA3-cz.pdf1 030 kB2015/02/20
RipEX – Leták A4 - ver.1.4 ripex-dsA4-cz.pdf1 027 kB2015/02/20
User manual (anglicky) ripex-m-en.pdf12 139 kB2017/01/20
RipEX - firmware
RipEX Firmware package 1.6.5.0 ra1-RACOM-1.6.5.0.cpio9 806 kB2017/02/01
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database ripex-mib.zip25 kB2017/03/07
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip46 kB2017/03/07
Antény  
ANT-135 MHz-OV138.1 Antenna 135-150 MHz, dipole, 4.6 dBi ov1381eng.pdf49 kB2013/01/08
ANT-135 MHz-OV138.2 Antenna 135-150 MHz, double dipole, 7.6 dBi ov1382eng.pdf51 kB2013/01/08
ANT-136 MHz-KA138.3 Antenna 136-150 MHz, omni, 5.1 dBi ka1383eng.pdf46 kB2013/01/11
ANT-137 MHz-SA138.3 Antenna 137-144 MHz, 3 Yagi, 8 dBi sa1383eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-137 MHz-SA138.5 Antenna 137-144 MHz, 5 Yagi, 10 dBi sa1385eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-144 MHz-SA140.3 Antenna 144-152 MHz, 3 Yagi, 8 dBi sa1403eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-144 MHz-SA140.5 Antenna 144-152 MHz, 5 Yagi, 10 dBi sa1405eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-146 MHz-KA140.3 Antenna 146-158 MHz, omni, 5.1 dBi ka1403eng.pdf46 kB2013/01/11
ANT-150 MHz-OV160.1 Antenna 150-174 MHz, dipole, 4.6 dBi ov1601eng.pdf44 kB2013/01/07
ANT-150 MHz-OV160.2 Antenna 150-174 MHz, double dipole, 7.6 dBi ov1602eng.pdf51 kB2013/01/07
ANT-152 MHz-KA150.3 Antenna 152-166 MHz, omni, 5.1 dBi ka1503eng.pdf46 kB2013/01/11
ANT-152 MHz-SA150.3 Antenna 152-162 MHz, 3 Yagi, 8 dBi sa1503eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-152 MHz-SA150.5 Antenna 152-162 MHz, 5 Yagi,10 dBi sa1505eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-158 MHz-KA160.3 Antenna 158-174 MHz, omni, 5.1 dBi ka1603eng.pdf47 kB2013/01/11
ANT-159 MHz-SA160.3 Antenna 159-174 MHz, 3 Yagi, 8 dBi sa1603eng.pdf53 kB2013/01/08
ANT-159 MHz-SA160.5 Antenna 159-174 MHz, 5 Yagi, 10.1 dBi sa1605eng.pdf55 kB2013/01/08
ANT-300 MHz-KA300.3 Antenna 300-330 MHz, omni, 5.1 dBi ka3003eng.pdf41 kB2013/01/11
ANT-300 MHz-OV300.1 Antenna 300-355 MHz, dipole, 4.6 dBi ov3001eng.pdf50 kB2013/01/08
ANT-300 MHz-OV300.2 Antenna 300-355 MHz, double dipole, 9.2 dBi ov3002eng.pdf49 kB2013/01/08
ANT-300 MHz-SA300.5 Antenna 300-355 MHz, 5 Yagi, 9 dBi sa3005eng.pdf54 kB2012/05/22
ANT-300 MHz-SA300.9 Antenna 300-355 MHz, 9 Yagi, 12 dBi sa3009eng.pdf53 kB2012/05/22
ANT-330 MHz-KA330.3 Antenna 330-355 MHz, omni, 5.1 dBi ka3303eng.pdf41 kB2013/01/11
ANT-350 MHz-KA350.3 Antenna 350-380 MHz, omni, 5.1 dBi ka3503eng.pdf41 kB2013/01/11
ANT-350 MHz-OV350.1 Antenna 350-380 MHz, dipole, 4.6 dBi ov3501eng.pdf43 kB2012/05/22
ANT-350 MHz-OV350.2 Antenna 350-380 MHz, double dipole, 9.5 dBi ov3502eng.pdf45 kB2012/05/22
ANT-350 MHz-SA350.5 Antenna 350-380 MHz, 5 Yagi, 8.7 dBi sa3505eng.pdf54 kB2012/05/22
ANT-350 MHz-SA350.9 Antenna 350-380 MHz, 9 Yagi, 12.5 dBi sa3509eng.pdf53 kB2012/05/23
ANT-380 MHz-OV380.1 Antenna 380-410 MHz, dipole, 4.6 dBi ov3801eng.pdf48 kB2013/01/08
ANT-380 MHz-OV380.2 Antenna 380-410 MHz, double dipole, 9.5 dBi ov3802eng.pdf50 kB2013/01/08
ANT-380 MHz-SA380.5 Antenna 380-410 MHz, 5 Yagi, 8.7 dBi sa3805eng.pdf55 kB2012/05/22
ANT-380 MHz-SA380.9 Antenna 380-410 MHz, 9 Yagi, 12.5 dBi sa3809eng.pdf54 kB2012/05/22
ANT-400 MHz-KA400.3R Antenna 400-432 MHz, omni, 5.1 dBi ka4003Reng.pdf47 kB2013/01/11
ANT-400 MHz-OV400.1R Antenna 400-435 MHz, dipole, 4.6 dBi ov4001Reng.pdf47 kB2013/01/08
ANT-400 MHz-OV400.2R Antenna 400-435 MHz, double dipole, 9.5 dBi ov4002Reng.pdf49 kB2013/01/08
ANT-400 MHz-SA400.5R Antenna 400-435 MHz, 5 Yagi, 8.6 dBi sa4005Reng.pdf54 kB2012/05/22
ANT-400 MHz-SA400.9R Antenna 400-435 MHz, 9 Yagi, 12.7 dBi sa4009Reng.pdf52 kB2012/05/22
ANT-430 MHz-OV430.1R Antenna 430-470 MHz, dipole, 4.6 dBi ov4301Reng.pdf48 kB2012/05/22
ANT-430 MHz-OV430.2R Antenna 430-470 MHz, double dipole, 7.2 dBi ov4302Reng.pdf50 kB2012/05/22
ANT-430 MHz-SA440.5R Antenna 430-470 MHz, 5 Yagi, 8.7 dBi sa4405Reng.pdf54 kB2012/05/22
ANT-430 MHz-SA440.9R Antenna 430-470 MHz, 9 Yagi, 12.5 dBi sa4409Reng.pdf53 kB2012/05/22
ANT-440 MHz-KA400.3 Antenna 440-470 MHz, omni, 5.1 dBi ka4003eng.pdf41 kB2013/01/11
Coaxial overvoltage protection 0-1.5 GHz, N female/N female HX090F-F.pdf109 kB2012/06/06
Ostatní  
Backup battery (12V/5Ah, FASTON.250) 12FGH23.pdf119 kB2012/05/23
PWS AC/DC-AD-155A MW_AD-155-spec.pdf351 kB2012/05/22
PWS-AC/DC-DR-75-12 MW_DR-75-spec.pdf259 kB2012/05/22
RipEX Firmware archive